Termeni si Conditii

Termeni si conditii de utilizare a website-ului

www.goldpintravel.com

 

Drepturile utilizatorului
 

Utilizatorul www.goldpintravel.com are dreptul sa vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, tabletei, telefonului mobil, sa tipărească părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie si sa salveze pagini in format electronic doar in scopuri personale, non-comerciale.Toate materialele de pe acest site reprezintă proprietatea intelectuală a Gold Pin Travel 

Pentru a raporta o problema legata de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa transmiteti un e-mail pe adresa: goldpintravel@gmail.com

 

Obligatiile utilizatorului www.goldpintravel.com
 

Atunci când faceți o rezervare pe www.goldpintravel.com acceptați acești Termeni și Condiții, sunteti de acord sa respectati urmatoarele obligatii:

1. Responsabilitatea financiara pentru toate tranzactiile efectuate in contul sau in numele dumneavoastra

2. Utilizatorul ia la cunoștința ca el / ea este un adult (minim 18 ani) și au capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice, prin prezentul acord de a utiliza Site-ul în conformitate cu aceste termene si condiții , carele înțelege și le  acceptă pe deplin.

3. Utilizatorul declara ca toate informatiile pe care el / ea le oferă pentru a accesa site-ul și în timpul utilizării, sunt adevărate, complete și corecte, și el / ea este de acord pentru a le menține actualizate.

4. Nu puteți revinde unor terți produsele sau serviciile achizitionate prin intermediul acestui site sau sa faceti rezevari false sau frauduloase. 

5. Sunteți de acord să nu utilizați acest site pentru orice scop care este ilegal sau interzis.

6. Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

7. Aveti obligativitatea de a nu strica, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul Site-ului cu excepția utilizării in scop personal si necomercial a informației care este conținuta in site.

8. Utilizatorul www.goldpintravel.com nu are dreptul sa folosească (in forma existenta sau modificata) in scop comercial conținutul de pe  site. 

9. Utilizatorul www.goldpintravel.com nu are dreptul sa inlature notificarea despre drepturile de autor si/sau marca înregistrata de pe copiile conținutului. Copiile vor fi facute doar conform termenilor de utilizare. 

10. Utilizatorul www.goldpintravel.com nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descarcarea pagina cu pagina a continutului site-ului. 

11. Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate catre Gold Pin Travel la adresa goldpintravel@gmail.com.

 

Conditiile generale de rezervare de pe www.goldpintravel.com
 

Orice rezervare efectuata pe www.goldpintravel.com va fi considerata drept intenția dumneavoastră  de a achiziționa, rezerva un anumit produs sau serviciu turistic. Daca cererea dumneavoastră va fi acceptata, veți primi un e-mail de confirmare de la Gold Pin Travel aceasta înseamnă ca ați acceptat termeni si condițiile acestui site. Toate serviciile publicate pe www.goldpintravel.com depind de disponibilitatea furnizorilor de servicii.

Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plata, obligatii, anulari, modificări ale rezervărilor si restituiri de bani (daca este cazul) ori restricții de alta natura.. De asemenea unele hoteluri vor putea colecta taxe locale obligatorii.

 

Anulari/Modificări
 

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face in funcție de Termenii si Condițiile fiecărui Furnizor. Vă rugăm să rețineți că anumite preturi sau oferte speciale nu pot  fi anulate sau modificate.  Dacă faceți o schimbare de rezervare, este responsabilitatea dumneavoastră de a va asigura că această schimbare nu intră în conflict cu orice alt produs sau serviciu achiziționat. In cazul in care doriți anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dumneavoastră de a informa Gold Pin Travel in scris, se poate face informarea telefonic dar cu reconfirmare scrisa despre intențiile dvs.

In anumite cazuri este posibil sa nu puteți anula sau modifica anumite servicii turistice sau va trebui sa respectați anumite cerințe pentru aceste acțiuni. 

Gold Pin Travel sau Furnizorul accepta toate formele de cereri scrise. Gold Pin Travel  sau Furnizorul nu pot anula sau  modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dumneavoastră  ferma. Puteți anula rezervarea dumneavoastră prin intermediul Site-ului in concordanta cu termenii si condițiile Furnizorului de servicii. 

 In eventualitatea modificări unei rezervări (incluzând, dar fara a se limita, anulari, restituiri de sume, schimbări de nume),Gold Pin Travel isi rezerva dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din aceasta acțiune. Aceste taxe diferă fata de taxele impuse direct de către Furnizorul de servicii. 

Vă recomandăm să citiți cu atenție politicile de anulare, neprezentare şi (pre)plată înainte de a face rezervarea.

 

 

Documente de identitate, vize și a cerințelor de sănătate
 

Regulile privind documentele , pașapoarte și vizele se pot schimba vă sfătuim  să verificați aceste reguli  si schimbări la  autoritățile competente înainte de călătorie. Este responsabilitatea dumneavoastră de a fi in  posesia unui document de  identitate (carte de identitate sau pașaport și, dacă este cazul, o viză) pentru călătoria pe care ați ales-o. Trebuie luate in  considerare toate punctele de tranzit din  călătoria dumneavoastră , care ar putea necesita, de asemenea viză si pentru punctele de tranzit. Gold Pin Travel nu își asumă responsabilitatea pentru clienții care nu posedă documentele corecte.  Fiecare destinație are propriile sale cerințe în ceea ce privește formalitățile de intrare, vaccine etc, care ar putea, de asemenea, variază în funcție de naționalitatea pasagerului.  Lipsa documentelor necesare nu poate fi atribuita Gold Pin Travel. Va invităm să verificați întotdeauna diversele formalități din țările alese ca destinație și eventualele  țări de tranzit, având în vedere timpul necesar pentru a efectua toate procedurile.

 

Pretul
 

Prețul pachetului este mentionat  în contract, cu referire la ceea ce este menționat pe site-ul și eventuale  actualizări ulterioare . Acesta poate fi schimbat până la 20 zile înainte de plecare și numai ca urmare a schimbărilor din. Costurile de transport, inclusiv costul carburantului. Impozite și taxe pe anumite tipuri de servicii turistice, cum ar fi impozite, taxe de aterizare, îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi. Pentru aceste schimbări ne vom referi la cursul de schimb și costurile menționate mai sus, în vigoare la data publicării programului cum este  pe site-ul  operatorului de turism sau eventuale  actualizări de mai sus.

 

Plata
 

Valoarea taxei de rezervare depinde de produsele achiziționate.

Modalitatile de plata diferite de cele prezentate pe Site nu sunt acceptate si nu ne asumam nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin alte metode sau prin curierat. 

 

Confidențialitatea datelor
 

Acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea si utilizarea www.goldpintravel.com datele cu caracter personal si orice alte informații furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate si utilizate de Gold Pin Travel  in  activități si scopuri legate de marketing si in scopul realizării  bazei  de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal
 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, in privința acestui site, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o alta persoana sunt administrate, in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, de către Gold Pin Travel, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 0021317 . Scopul colectării datelor este: furnizarea de bunuri si servicii. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC Pin Travel SRL  loc. Abrud str.1 Decembrie 1918 nr. 15 cod. 515100 jud. Alba, Romania însoțita de o copie a actului de identitate. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații si anumiți colaboratori ai Gold Pin Travel care se ocupa de furnizarea si de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu. 

De asemenea sunteți obligați sa ne  furnizați anumite date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteți in mod opțional sa ne furnizați alte informații suplimentare, toate aceste informații fiind necesare pentru furnizarea de bunuri si servicii. Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către dumneavoastră determina imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Drepturi de proprietate intelectuala
 

Materialele prezentate in cadrul www.goldpintravel.com si eventualele informatii transmise prin intermediul postei electronice sunt proprietatea Gold Pin Travel sau a partenerilor sai, (inclusiv, si fără a se limita la, mărci comerciale, text, grafica, logo-uri, butoane, icoane, imagini, fișiere audio și software) sunt deținute de Gold Pin Travel  sau furnizorii săi, fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Gold Pin Travel  sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și industrială nivel național și internațional aceasta încălcare a legii constituie infracțiune si se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

Clauze de nerăspundere
 

Site-ul www.goldpintravel este un site cu conținut informativ. Gold Pin Travel nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea informațiilor prezente.

Gold Pin Travel nu poate fi, de asemenea, răspunzător pentru orice daune care rezultă din anulări sau modificări în serviciile de turism din cauza de forță majoră și / sau circumstanțe neprevăzute. Aceste evenimente includ, de exemplu, dar fără a se limita la: război, activități teroriste, greve, incendii, epidemii, uragane și alte dezastre ecologice grave actuale sau potențiale.

Gold Pin Travel nu garantează in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat intre conținutul site-ului si informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru Gold Pin Travel.

Datele si informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea Gold Pin Travel.

Gold Pin Travel nu va putea fi ținuta răspunzătoare fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.goldpintravel.com sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Gold Pin Travel acționează si ca agent pentru terți furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat mașini precum si alți Furnizori de Servicii Turistice - denumiți in continuare Furnizori. 

Gold Pin Travel nu-si asuma nici o responsabilitate pentru produsele si serviciile turistice oferite de Furnizori si nu garantează in nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor si a serviciilor reflectate pe acest Site.

 

Modificări in termenii si condițiile de utilizare:

Gold Pin Travel  își rezervă dreptul de a modifica  sau actualiza acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța. Va rugam, deci, sa recitiți termenii si condițiile de utilizare de fiecare data când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea în continuare a site-ului după orice modificare a acestor Termeni si Condiții constituie acceptarea acestor schimbări.Acest site conține linkuri către diverse site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, va aflați in afara site-ului www.goldpintravel.com,  aveți obligația de a respecta termenii si condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.